top of page

Mokyklos vadovų komanda

Kas yra mokyklos vadovų komanda?

Vystosi Mokyklos lyderių komanda (SLT).  mūsų mokyklos švietimo politika. Jie taip pat įsitikina, kad yra išteklių šiai politikai paremti.

SLT:

  • Teikti nuolatinius mokyklos ugdymo programų ir jų įtakos mokinių pasiekimams vertinimus.

  • Atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimus mokykloje

  • Padėkite mokyklos kultūrą labiau bendradarbiauti.

Mokyklos vadovų komanda renkasi kas mėnesį, susitikimo data ir laikas  bus paskelbta mokslo metų pradžioje.

Mokyklos vadovų komandos susitikimų datos
2021 - 2022 datos 

SLT Meeting Minutes

September 2023 SLT
Meeting Minutes

October 2023 SLT
Meeting Minutes

November 2023 SLT
Meeting Minutes

December 2023 SLT
Meeting Minutes

January 2024 SLT
Meeting Minutes

February 2024 Meeting Minutes

March 2024 Meeting Minutes

bottom of page